120130201_2899243563640482_1427045788669659365_n

จ่ายค่างวดรถช้าได้กี่วัน ถึงจะไม่โดนยึดรถ

Sharing is caring!

🔺เส้นตาย! จ่ายค่างวดรถช้าได้กี่วัน ถึงจะไม่โดนยึดรถ ‼️‼️
🔴 ค้างค่างวดต้องเจอกับอะไร⁉️
เมื่อคุณจ่ายค่างวดรถช้า ทางบริษัทจะติดต่อมาทวงถามทันที
หากเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง ทำให้การจ่ายค่างวดรถเกิดความล่าช้า สิ่งที่ลูกหนี้ต้องพึงกระทำคือห้ามนิ่งเฉยและอย่าปฏิเสธการติดต่อกับทางไฟแนนซ์
เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะต้องเจอกับการทวงหนี้ที่มาในทุกรูปแบบ ทั้งการส่งจดหมายติดตามทวงถาม การติดต่อไปยังบุคคลอ้างอิง หรือการโทรถึงที่ทำงาน ดังนั้นหากไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามกำหนดอย่านิ่งเฉยและหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับไฟแนนซ์ เพราะมันจะไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างของคุณได้ ซึ่งการถูกติดตามทวงถามนี้
อาจจะมีบางที่ที่คุณเสียค่าติดตามด้วย ดังนั้นเช็กสัญญาของคุณให้ดีถ้าไม่อยากเสียเงิน
🔴 จ่ายค่างวดไม่ทันต้องทำอย่างไร ⁉️
สิ่งที่ควรทำคือการเจรจาและบอกไปตามตรงกับเจ้าหน้าที่ ว่าคุณประสบปัญหา
ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ทัน ทำการต่อรองเพื่อขอประนอมหนี้ หากเป็นเดือนแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ ยิ่งต้องรักษาเครดิตของคุณให้ดี ติดต่อสอบถามให้เข้าใจว่าคุณต้องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้รถโดนยึด อาจจะขอเลื่อนเวลาการจ่ายที่ล่าช้าไปก่อน อย่าเงียบเฉยจนล่วงเลยกลายเป็นติดค้างไปหลายเดือน
ซึ่งหากค้างไปมากกว่าหนึ่งเดือนแล้ว และไม่สามารถหาเงินก้อนมาจ่ายทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวให้แจ้งไปก่อนว่าจะขอจ่ายอย่างน้อย 1 เดือนก่อน ส่วนยอดที่ค้างจะทยอยจ่ายตามมา หรือหากประเมินแล้วพบว่านี่คือจุดเริ่มต้น อาจจะพบปัญหาเรื่องการชำระครั้งต่อไปอีก ให้แจ้งปรับโครงสร้างหนี้ทันที เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
🔴 ค้างกี่วันถึงจะโดนยึดรถ ⁉️
โดยตามปกติทั่วไปแล้ว เมื่อค้างค่างวดรถติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้น
จะมีการติดตามถามทวงต่อไปอีก 30 วัน และหากเกินจากนี้แล้วไม่ไปชำระเงิน
รถก็จะถูกยึดไปในทันที ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางเจ้าหนี้ให้สมควรแล้ว เขาจะมายกรถไปแบบไม่ถามไถ่ โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้ต่อรองหรืออ้อนวอนอะไรอีก
ดังนั้นหากพบว่าตนเองไม่มีกำลังมากพอในการจ่ายได้ ให้รีบติดต่อเจรจาทันที
อย่าปล่อยปละละเลยจนถึงวันที่รถยกมาเกยถึงหน้าบ้านคุณ เมื่อถึงเวลานั้นเหตุผลใดๆ ของคุณอาจจะไม่ถูกรับฟังอีกต่อไปก็เป็นได้เพราะความน่าเชื่อถือหมดลงไปแล้ว
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรให้เขามายกรถไปง่ายๆ คุณเองก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่
จากบริษัทจริงไม่ใช่คนแอบอ้าง
🔴 จ่ายค่างวดรถช้า ติดบูโรไหม ⁉️
ในทันทีที่เกิดปัญหาค้างค่างวดสินเชื่อใดๆ ก็ตาม หากอยู่ในระยะเวลา 30 วัน
จะเป็นการถูกเก็บข้อมูลเอาไว้ในบริษัทไฟแนนซ์เอาไว้ก่อน แต่จะไม่ถูกบันทึกไว้ในประวัติเครดิตบูโร แต่หากเมื่อไหร่ที่มากกว่า 30 วัน ข้อมูลจะถูกรายงานในประวัติเครดิตบูโรทันที ในระยะเวลาที่จ่ายล่าช้าไม่เกิน 30 วันคุณอาจจะต้องมีการเสียค่าปรับในส่วนนี้ด้วย ซึ่งรายงานดังกล่าวยังเป็นเพียงการเก็บบันทึกข้อมูลเท่านั้น ยังอยู่ในระดับที่สามารถทำธุรกรรมเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อยู่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัท จนเมื่อมีประวัติการชำระล่าช้าเกิน 90 วัน หรือค้างชำระเกิน 3 งวด ชื่อของคุณจะถูกขึ้นบัญชีดำทันที โอกาสในการขอสินเชื่อแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และส่งผลต่อเครดิตของคุณแบบเต็มๆ
ตามข้อมูลที่ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เรื่องอายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และการส่งข้อมูลของสมาชิก โดยระบุว่า อายุข้อมูลในการประมวลผล
ของบริษัทข้อมูลเครดิต มีกำหนดไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก และกรณีที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อ ให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกนำส่งข้อมูลของลูกหนี้ต่อไปเป็นเวลา 5 ปี
โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 5 ปี ในวันถัดจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ครบ 90 วัน
🔺🔺🔺ดังนั้นหากกล่าวโดยสรุปคือคุณสามารถค้างชำระค่างวดได้ไม่เกิน 90 วัน
เพื่อที่ไม่ติดเครดิตบูโรในระดับที่ไม่สามารถทำธุรกรรมสินเชื่อได้อีกภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีเวลาหลังจากนั้นอีก 30 วันจากนั้นหากไม่หาเงินมาชำระค่างวดได้ก็จะถูกยึดรถในทันที ส่วนการจ่ายค่างวดรถช้าแต่ไม่ค้าง หากไม่เกินเวลาตามที่กำหนดยังถือว่าไม่เสียเครดิตอะไร แต่ทั้งนี้ในทางบริษัทเจ้าหนี้อาจจะเก็บประวัติคุณเอาไว้เพื่อพิจารณาในการขอสินเชื่อครั้งต่อไปเช่นกัน🔸🔹

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *