120153579_2901263293438509_8258664682813091291_n

สั่งยกเลิกไม้กั้นทางด่วนและมอเตอร์เวย์ รถยนต์เคลื่อนตัวเร็วขึ้นถึง 14%

Sharing is caring!

ยืนยันแล้ว‼️ รมว.คมนาคม สั่งยกเลิกไม้กั้นทางด่วน และมอเตอร์เวย์ ในปี 2564 ใช้ระบบอัจฉริยะ “M-flow” แทน แก้ปัญหารถติดหน้าด่าน🚧
🚔 การกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ทดลองยกเลิกไม้กั้นด่านเก็บเงินทางพิเศษ (ทางด่วน) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริเวณด่านอโศก 3 และ 4 รวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) บริเวณด่านเก็บเงินบ้านทับช้าง ของกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่าน พบว่า รถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นถึง 14% ในส่วนของช่อง Easy
Pass แต่ในส่วนของช่องชำระเงินสดนั้น ไม่ได้ส่งผลให้รถเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเดิม ส่วนมาตราการกรณีที่มีผู้ใช้ทางฝ่าฝืนการชำระเงิน ได้จัดทำระบบตรวจจับรถฝ่าด่าน โดยใช้เทคโนโลยี ระบบ AI เข้ามาดำเนินการ ป้องกันรถที่ฉวยโอกาสผ่านด่านEasy Pass /M Pass ระบุป้ายทะเบียนรถชัดเจนเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย โดยจะทำการการส่งหนังสือแจ้งเตือน 3 ครั้ง ก่อนที่จะมีการแจ้งความต่อไป
👮🏼 M-FLOW ระบบ AI จัดเก็บค่าผ่านทางในรูปแบบใหม่กาารเชื่อมระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าผ่านทางได้มีการเชื่อมข้อมูลฐานการจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกเข้ามาช่วย ซึ่งในอนาคตหากมีการใช้ระบบ M-Flow ที่ไม่มีไม้กั้นแล้ว การที่ผู้ใช้ทางไม่ยอมไปชำระค่าผ่านทางจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อกำหนดให้การไม่ยอมชำระค่าผ่านทางด่วนนั้น เป็นการกระทำผิดตามกฎหมายจราจรด้วย โดยสามารถเชื่อมโยงระบบร่วมกันระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบกเมื่อมีผู้ผ่านทางรายดังกล่าวมาต่อทะเบียนจะทราบข้อมูลและต้องชำระค่าผ่านทางก่อนจึงจะสามารถต่อทะเบียนได้อีกด้วย 🚗🚙
//ขอบคุณข้อมูลจาก grandprix.co.th //

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *